Jak probíhá neurologické vyšetření?

Při první návštěvě naší ambulance proběhne:

vstupní vyšetření, jehož zásadní součástí je podrobná anamnéza:

 • osobní, rodinná, vývojová, pracovní, sociální farmakologická aj. = pre- a perinatální anamnézu (okolnosti gravidity, porodu a poporodní adaptace)
 • milníky psychomotorického vývoje, vývoj během prvních let
 • časové určení začátku obtíží
 • zda jsou obtíže stacionární / progredující / intermitentní (stálé/zhoršující se/ záchvatovité)
 • předchozí provedená vyšetření
 • informace o užívaných lécích
 • jiná onemocnění, dispenzarizace jiným specialistou
 • vlastní neurologické vyšetření svlečeného dítěte

Pro vyšetření rodiče přinesou s sebou:

 • očkovací průkaz, pokud je k dispozici
 • zprávu z porodnice (u kojenců, batolat, či dle problematiky)
 • doporučení obvodního lékaře se stručnou anamnézou, jakož i další lékařské zprávy z předchozích odborných vyšetření (nejen neurologických)