Jaké děti vyšetřujeme?

Vyšetřujeme děti od 0 do 19 let většinou pro tyto stavy a obtíže:

 • bolesti hlavy
 • psychosomatické potíže
 • kolapsové stavy
 • autistické projevy
 • opožděný vývoj řeči
 • poruchy chůze
 • neobratnost, neklid a nepozornost
 • školní problémy s vazbou na vyšetření SPC a PPP
 • poruchy spánku, tiky, třes, závratě
 • bolesti zad a skoliózy páteře
 • stereotypní a jinak atypické chování
 • febrilní křeče
 • záchvaty a poruchy vědomí a záchvatová onemocnění
 • poruchy vědomí
 • záchvatová onemocnění a epilepsie
 • pohybové poruchy
 • nervosvalová onemocnění
 • neurodegenerativní a neurometabolická onemocnění
 • stavy po perinatálních rizicích a zátěžích
 • DMO (dětská mozková obrna)
 • poruchy řeči
 • vývojové anomálie CNS
 • mentální retardace
 • kožní změny s vazbou na nervový systém
 • cévní mozkové příhody a stavy po CMP
 • neuroinfekční onemocnění a stavy po prodělaných neuroinfekcích (encefalitidy, meningeoencefalitida, meningitidy)
 • autoimunitní choroby centrálního i periferního nervového systému
 • úrazy a poúrazové stavy nervového systému.

V ambulanci provádíme kromě neurologického i elektroencefalografické vyšetření včetně videosledování při záznamu.

Ultrazvukové vyšetření mozku kojenců provádíme ve spolupráci s oddělením zobrazovacích metod nemocnice Svitavy (Litomyšl).